OBS

RAPPORTER

Denna sida innehåller projektets publika rapporter (de flesta på engelska).


Levererbar 3.2 - Körprov - Download PDF

Levererbar 3.3 - Utbildningsvägar - Download PDF

Levererbar 4.1 - Kursdokumentation - Download PDF

Levererbar 4.2 - Videoklipp - Download PDF

Levererbar 4.3 - Interaktiva övningar - Download PDF

Levererbar 4.4 - Online-verktyg Demonstration - Download FLV

Levererbar 5.1 - STAR Intressenter Analys - Download PDF

Levererbar 5.3 - Nationella möten - Download PDF

Levererbar 6.1 - Onlinegrupper - Download PDF

Levererbar 7.1 - Allmänna projektets webbplats - Download PDF

Levererbar 7.2 - Spridning av material - Download PDF

STAR Press Room

Download STAR Flyer Download STAR Poster Download STAR Flyer + Module Cards