OBS

Diskussionsforum

Facebook-gruppen för anhöriga är till för att deltagare i STAR-utbildning enkelt ska kunna diskutera kursinnehåller och egna erfarennheter. Personal som jobbar med anhörigstöd är välkomna att delta. Intressanta svenska arrangemang som t.ex. ID-dagarna, Vitalis, online föredrag m.m. komemr att annonseras här. Till denna Facebook-grupp kommer under pilotperioden endast deltagare i STARs utbildning att bjudas in, och gruppen kommer därefter att få bestämma om man vill vara en publik grupp i stället.

Facebook-gruppen kommer att söka samverkan med Svenskt Demenscentrum, ACTION-nätverket, S.D.E. och andra aktörer inom demensvård och omsorg.

Det finns även motsvarande diskussionsforum på engelska, holländska och italienska.

STAR Press Room

Download STAR Flyer Download STAR Poster Download STAR Flyer + Module Cards