Demensexpert-grupp (på engelska)

LinkedIn-gruppen för experter är till för demensexperter i hela världen med ett intresse för online-utbildning. Diskussionerna är på engelska, och kan handla om kursinnehåll, nya metoder, konferenser och de senaste forskningsrönen. Några av experterna är aktiva i internationella expertgrupper som till exempel INTERDEM (en pan-europeisk forskargrupp som syftar till att utveckla tidiga psykosociala interventioner med hög kvalitet), demensforskarföreningar, och North Sea Dementia Group.

Personal inom demensvård och omsorg är välkomna att ta del av diskussionerna. Om det finns intresse så kommer en svensk sub-grupp att skapas för att utbyta och diskutera specifikt svenska erfarenheter av online demensutbildning, både STAR-projektet, Demens ABC och andra svenska initiativ.

Expertgruppen och STAR-projektet vill befrämja och förbättra möjligheterna till utbildning inom demensvård och omsorg om personer med demens.

Dementia Care Online Training group (på engelska)