OBS

Europeiskt seminarium


25th May 2012 in Stafford, UK

25 maj 2012 i Stafford anordnade STAR-projektet ett europeiskt seminarium med intressenter från flera länder, för att presentera STAR och få förslag på förbättringar. Se seminariet igen.

Seminariet innehöll presentationer av projektet, kursmaterialet och online-tjänsten, samt intressanta föredrag om äldrevård och demensvård i Europa. I slutet av semiariet kan du se vad personer med demens, anhöriga och personal själva frågade vid seminariet, och svaren på frågorna.

STAR Press Room

Download STAR Flyer Download STAR Poster Download STAR Flyer + Module Cards