Europeiskt seminarium


25th May 2012 in Stafford, UK

25 maj 2012 i Stafford anordnade STAR-projektet ett europeiskt seminarium med intressenter från flera länder, för att presentera STAR och få förslag på förbättringar. Se seminariet igen.

Seminariet innehöll presentationer av projektet, kursmaterialet och online-tjänsten, samt intressanta föredrag om äldrevård och demensvård i Europa. I slutet av semiariet kan du se vad personer med demens, anhöriga och personal själva frågade vid seminariet, och svaren på frågorna.