Tidplan

Projektets resultat utvecklas i flera steg:

2010 Dec Projektet startade, www.startraining.eu skapades
2011 Sep Learning Paths (engelsk rapport)
2012 Maj Europeisk Workshop, kan ses igen
2013 Apr Pilotverksamhet startar i Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Italien
2013 Jun Europeisk portal med kursmaterial och forum för alla länderna
2013 Okt Lansering i anslutning till konferensen Alzheimer Europe
2013 Nov Projektet avslutas