Partner

InterNIT (Sverige) - www.internit.se

InterNIT är aktivt inom Forskning, Innovation, Utveckling och Utbildning, särskilt inom användning av IT för äldre. InterNIT har lång erfarenhet av europeiska project, bland annat som vetenskaplig koordinator för det framgångsrika projektet FP6 COGKNOW project (www.cogknow.eu), och samordning av Luleå tekniska universitets deltagande i projekten FP7 AALIANCE (www.aaliance.eu), FP7 [email protected] (www.demcare.eu). InterNIT ledde innovations­projektet MemoryLane (www.memorylane.nu).

InterNIT har bedrivit utbildningsverksamhet under flera år och har nära kontakter med Ehealth Innovation Centre (EIC) och institutionen för Hälsovetenskap, där demensforskning bedrivs och flera hundra studenter varje år examineras inom omvårdnad, rehabilitering och hälsovård. InterNIT har ett brett nätverk av kontakter i regionen, Sverige och Europa. InterNIT samordnar STAR-projeket.

AcrossLimits (Malta) - www.acrosslimits.com

AcrossLimits är ett dynamiskt IT-företag som bedriver forskning, utbildning och utveckling. Tjänster som erbjuds inkluderar webb-baserade lösningar för företag och utbildning. AcrossLimits bildades 2001, men dess grundare hade arbetat tillsammans sedan 1996 inom ett samarbetsavtal. AcrossLimits erbjuder sina tjänster från Malta och från sina kontor Italien, Spanien och Grekland. Kunder finns även i Sverige och andra länder. Mycket kostnadseffektiv webbutveckling med personal som talar perfekt engelska och förstår europeisk kultur. Tidigare webbtjänster har bland annat varit inom Digitalt Lärande, E-hälsa och Digitalt Bevarande. AcrossLimits har de senaste åren deltagit i många europeiska projekt – kommersiella och med forskningsfokus – med inriktning på IT och demens.

Synopsis (Rumänien) - www.synopsismedia.com

Synopsismedia är en avancerad design-studio i Timisoara, Rumänien, specialiserad på hög­kvalitativa tjänster: grafisk design, internationellt varumärkesbyggande och informations­­design, samt visuella varumärken. Det bildades 2001, och har sedan dessa skapat innovativa visual kommunikationsverktyg, varumärkeskampanjer, användargränssnitt för mjukvara och online-tjänster, trycksaker, och företagspresenter. De senaste åren har Synopsis fokuserat på utbildning och kultursektorn. Synopsis levererar tjänster med mycket hög kvalitet till lågt pris, till kunder i Rumänien och internationellt.

Staffordshire University (England) - www.staffs.ac.uk

The Centre for Ageing and Mental Health at Staffordshire University bedriver forskning, rådgivning och utbildning inom hälsovård och social omvårdnad av äldreo. Centrumet drar nytta av ett start nätverk av nationella och internationella exerter. Ett nyckelfokus är forskarskolan inom åldrande pch mental hälsa.

VU University Medical Center (The Netherlands) - www.vumc.nl

VUmc är ett medicinskt centrum inom universitetet som fokuserar på vård av patienter, forskning och fortbildning. The VUmc har 733 sängplatser, 2267 studenter och mer än 300 lärare. Avdelningarna för Psykiatri och Omvårdnad samt Alzheimercenter har omfattande kompetens och kunskap inom forskning och praktisk omvårdnad av personer med demens. Dessa avdelningar har kontakter med många organisationer som representerar äldre och anhöriga i Nederländerna. VUmc bidrar med sin forskningsexpertis inom demens; påverkan på anhöriga, utveckling & utvärdering av interventioner för personer med demens och anhöriga; man-maskin-gränssnitt; användar-driven utveckling av tekniska hjälpmedel och utvärdering via kontrollerade fältprov.

I+ (Italien) - www.i-piu.it

I+ är ett företag inom E-hälsa, aktivt I Italien och I Europa. I+ bygger mjukvaruplattformar för övervakning och hantering av hälsoparametrar, användarnas behov och beteenden, boende och larmtjänster. I+ har erfarenhet av utbildning av vrdare av personer med demens.

University of Ulster (Nordirland) - www.ulster.ac.uk

University of Ulster är ett dynamiskt universitet med starka internationella länkar. Smart Environments Research Group har ledande kompetens inom utveckling av tekniska hjälpmedel, smarta miljöer, mobile applikationer och beslutsstöd för hälsovården. Gruppen har tillgång till specialiserade labbmiljöer med sensorteknologier, bildbehandling och rörelse­analys.