OBS

Våra mål

Våra mål

Online utbildning:

 • Analysera befintligt utbildningsmaterial och utbildningar (t.ex. Demensboken och Demens ABC)
 • Skapa en metodik för att öra befintligt och nytt utbildningsmaterial tillgängligt online
 • Skapa digitalt utbildningsmaterial om symptom, lämpliga sätt att agera, about symptoms, och tekniska hjälpmedel
 • Skapa en europeisk mötesplats för personal inom demensvård där de kan diskutera problem som de stöter på I sitt dagliga arbete och få hjälp av demensexperter med att hitta lösningar och information
 • Bedriva pilotverksamhet under minst 6 månader med personal och anhöriga i Europa
 • Utvärdera metodiken och utbildningsmaterialet, hur de bidrar till at lätta på bördan för anhöriga
 • Lansera en online-tjänst med alla nödvändiga intressenter

Ny pedagogisk ansats och innehåll:

 • korta kursmoduler som är lätta att ta till sig
 • innehåll som har granskats av ledande demensexperter
 • lyfta fram nya tekniska hjälpmedel för stöd i vardagen
 • interaktiv utbildning med focus på upplevelsen av demens

Tillgänglighet:

 • online utbildningstjänst
 • online mötesplatser för experter, personal och anhöriga
 • flerspråkig (SE, EN, NL, IT, RO) europeisk tjänst
 • tillgänglig via webben och mobilt

STAR Press Room

Download STAR Flyer Download STAR Poster Download STAR Flyer + Module Cards