Attentie

Doelen

Online Training:

 • Het analyseren van bestaand educatief materiaal voor verzorgenden van mensen met dementie
 • Het ontwikkelen van een methodeom de beschikbaarheid van bestaande en nieuwe leerstof te verbeteren
 • Het ontwikkelen van multimedia-materiaal over symptomen van dementie, zorgmethoden en technologische interventies
 • Het vormen van een Europese community van verzorgenden, waarbinnen zij kunnen samenwerken bij het oplossen van problemen uit de dagelijkse praktijk. Daarnaast kunnen verzorgenden door deze community in contact worden gebracht met erkende dementie-experts en professionals in het vakgebied.
 • Het testen van de online cursus en communitiesvoor een periode van 4 maanden onder huidige en toekomstige zorgverleners in Europa
 • Het valideren van de methode en leerstof; onderzoeken of de cursus de belasting van verzorgenden kan verminderen
 • Het op de markt brengenvan een digitale service in samenwerking met alle relevante partijen

Innovatieve, educatieve methoden en leerstof:

 • korte en toegankelijke lesmodules
 • goedgekeurd door vooraanstaande experts op het gebied van dementiezorg
 • met aandacht voor nieuwe technologie voor veiligheid en ondersteuning van het dagelijks functioneren
 • interactieve multimediatraining gericht op de ervaring van de gebruiker

Brede toegankelijkheid:

 • een online community-structuur die dementie-experts, professionals en verzorgenden samenbrengt
 • een online platform voor discussie, kennisverspreiding en online training
 • een meertalige (Engels, Italiaans, Nederlands, Spaans, Roemeens, en Zweeds) online service op Europese schaal
 • verspreiding via internet, mobiele telefoon en digitale televisie

STAR Press Room

Download STAR Flyer Download STAR Poster Download STAR Flyer + Module Cards