Attentie

Europese experts

De STAR dementie-expert community is een interactief platform ten behoeve van informatie-uitwisseling tussen internationale experts op het gebied van dementiezorg. Deze community geeft dementie-experts uit alle disciplines de gelegenheid om informatie uit te wisselen over cursusonderwerpen, ‘best practices’ en de laatste stand van zaken op het gebied van dementiezorgonderzoek, het ontwikkelen van nieuwe ideeën en de stimulatie van internationale samenwerking. De leden van de expert-community zijn betrokken bij diverse expertgroepen op het gebied van dementiezorg, zoals INTERDEM (een Europese wetenschappelijke onderzoeksgroep die zich richt op de ontwikkeling van vroege, tijdige en effectieve psychosociale interventies voor mensen met dementie), (inter)nationale Alzheimer organisaties en experts uit de klinische praktijk, bijvoorbeeld leden van de North Sea Dementia Group.

Leden van de expert-community worden in de gelegenheid gesteld om te communiceren met professionele zorgverleners en mantelzorgers die de STAR cursus volgen. De leden van de diverse nationale STAR communities (cursisten) krijgen de mogelijkheid om vragen stellen aan de experts, die hen op deze manier kunnen ondersteunen in hun rol als zorgverlener.

Samen met de bezoekers van de STAR expert-community wil het STAR projectteam het onderwijs binnen de dementiezorg verbeteren, voor een brede doelgroep toegankelijk maken en onder de aandacht brengen.


STAR Press Room

Download STAR Flyer Download STAR Poster Download STAR Flyer + Module Cards