Attentie

Proces

Het STAR project zal eerst een inventarisatie maken van bestaande (online) trainingsmaterialen en op basis hiervan bepalen op welk gebied er nog trainingsmateriaal moet worden ontwikkeld. Daarna zal STAR een geschikte cursusstructuur en methode opzetten om de cursus zo breed mogelijk beschikbaar te maken. Vanaf het voorjaar van 2012 worden workshops met de betrokken partijen gehouden als voorbereiding op de start van het testen van de cursus vanaf november 2012. In mei 2013 wordt de Europese STAR portal gelanceerd en start de promotie.

De projectresultaten worden in verschillende stappen gegenereerd, zoals te zien is op de Tijdlijn.

Alle projectbijeenkomsten en evenementen staan in de Agenda.

We staan open voor participatie en samenwerking, dus meldt u aan voor Deelname!

STAR Press Room

Download STAR Flyer Download STAR Poster Download STAR Flyer + Module Cards