Atenţie

Training în demență în Suedia

Prin vizitarea Comunității de Formare a Îngrijitorilor din Suedia, cursanților le este oferită posibilitatea de a interacționa. Platforma online oferă îngrijitorilor formali și informali oportunitatea de a face schimb de informații cu colegii din țara lor cu privire la cursurile disponibile STAR, sau pe probleme legate de îngrijirea persoanelor cu demență. Comunitatea de Formare a Îngrijitorilor din Suedia oferă, de asemenea, acces la cursuri și link-uri către alte informații relevante. Îngrijitorii profesioniști din Suedia, care vor contribui la gestionarea acestei comunități se vor baza pe comunitatea internațională de experți pentru accesul la cele mai recente cunoștințe și materiale educaționale. Comunitatea îngrijitorilor din Suedia este limitată la utilizatorii inregistrați STAR.

Comunitatea de Formare a Îngrijitorilor din Suedia își propune să colaboreze cu Svenskt Demenscentrum, Rețeaua ACTION și alte părți interesate emergente în cadrul îngrijirii vârstnicilor și bolnavillor cu demență.

STAR Press Room

Download STAR Flyer Download STAR Poster Download STAR Flyer + Module Cards