Atenţie

OBIECTIVE

Formare on-line:

 • Analiza materialelor educaționale existente pentru îngrijitorii persoanelor cu demență
 • Crearea unei metodologii pentru oferirea accesibilă a conținutului existent și nou creat
 • Crearea de materiale multimedia legate de simptome, îngrijire, metode și intervenții tehnologice
 • Promovarea unei comunități europene a îngrijitorilor, care să colaboreze în abordarea problemelor curente legate de lucru și experiență și facilitarea conectării acestora cu experți și profesioniști în domeniu
 • Pilotarea portalului educașional și a comunității on-line timp de 6 luni cu îngrijitorii existenți și persoane interesate în domeniu din Europa
 • Validarea metodologiei și a conținutului, a modului în care acestea pot atenua problemele îngrijitorilor
 • Lansarea unui serviciu digital de implicare a tuturor părților interesate relevante

Conținut educațional și metode inovatoare:

 • module de curs accesibile și scurte
 • conținut și metodologie aprobate de experți în domeniul îngrijirii în demență
 • includerea tehnologiilor noi pentru monitorizare și suport
 • instruirea interactivă multimedia, concentrată pe experiența utilizatorului

Largă accesibilitate:

 • comunitate on-line structurată pe trei nivele, care să reunească experți, personal medical și îngrijitori
 • platformă online (forum) pentru discuție, difuzarea cunoștințelor și furnizarea de instruire on-line
 • serviciu multi-lingvistic (RO, EN, ES, IT, NL, ES) la nivel pan-european
 • distribuție pe internet, telefoane mobile și televiziune digitală

STAR Press Room

Download STAR Flyer Download STAR Poster Download STAR Flyer + Module Cards