Atenţie

PREZENTARE GENERALĂ

Training on-line în îngrijirea persoanelor cu demență

Proiectul european STAR va oferi îngrijitorilor persoanelor cu demență, cât și celor interesați să se specializeze în acest domeniu, cursuri on-line de formare de abilități, pentru a înțelege mai bine boala și felul în care se poate oferi o mai bună îngrijire bolnavului.

STAR Training va crea o platformă educațională online, cu metodologie și conținut asociat, în scopul îmbunătățirii abilităților de îngrijire a persoanelor ce suferă de demență. Conținutul va fi bazat pe expertiză de top în domeniul demenței și va fi distribuit într-o comunitate on-line structurată pe trei nivele. Modulele de curs vor aborda și modalități de intervenție bazate pe noi tehnologii pentru monitorizarea și sprijinirea persoanelor cu demență. Acest lucru va facilita dezvoltarea competențelor și recalificarea profesională pentru îngrijirea corespunzătoare a persoanelor cu demență ușoară, chiar și atunci când încă mai trăiesc în casele lor, împreună cu familia.

Proiectul STAR a fost inițiat în decembrie 2010 și se va finaliza în noiembrie 2013.

Cursuri pilot de instruire vor avea loc în Marea Britanie, Olanda, Suedia și Italia începând cu toamna 2012.

Produse & servicii

 • Portal european, cu o comunitate de experți în demență
 • Comunități online pentru îngrijitori la nivel național
 • Curicula educațională
 • Videoclipuri cu studii de caz și instrumente educative on-line
 • Materiale suport de curs
 • Exerciții interactive

STAR va crea un portal european, cu o comunitate de experți în demență care va susține comunitățile on-line naționale destinate îngrijitorilor. În acest fel, STAR va oferi o mai bună coeziune și un acces facil la materiale de instruire în demeniu demenței la nivel european, precum și îmbunătățirea mobilității europene a îngrijitorilor persoanelor cu demență.

Grup țintă

STAR se adresează persoanelor care doresc să-şi îmbunatăţească abilităţile de îngrijire a persoanelor cu demenţă, dar în prezent nu au acces la cursuri de formare:

 • îngrijitori fără competențe formale, angajati de familiile aparținătoare să asiste persoanele cu demență la domiciliu.
 • familii aparținătoare, care au nevoie de formare ușor accesibilă în îngrijirea persoanei cu demență
 • personal îngrijitor în domeniu ce necesită programe de formare suplimentare
 • personal auxiliar și voluntari în îngrijirea la domiciliu și în azile care nu dispun de o formare specifică
 • personal nou sau temporar, care nu are acces la formare atunci când începe îngrijirea persoanelor cu demență
 • lucrători imigranți (îngrijitori) care au dificultăți în găsirea de informații și formare specifică în limba maternă

STAR Press Room

Download STAR Flyer Download STAR Poster Download STAR Flyer + Module Cards