OBS

Översikt

Online demensutbildning

Det europeiska STAR-projektet erbjuder alla med ansvar för personer med demens – anhöriga och personal – online utbildning för att bättre förstå sjukdomen och hur man kan hjälpa till. Utbildningen passar även för personer som som tror sig komma att få sådant ansvar.

STAR-projektet skapar en online utbildningstjänst för vårdare av personer med demens – även anhöriga. Innehållet skapas av demensexperter i Europa och anpassas till svenska förhållanden. Projektet tillhandahåller även mötesplatser på Internet för att diskutera med andra i samma situation (via Facebook och LinkedIn).

Utbildningen omfattar särskilt användning av nya tekniska hjälpmedel för stöd i vardagen till personer med demens, anhöriga och personal. Utbildningen är inriktad på att förbättra förmågan till omvårdnad av anhöriga och personal i tidiga skeden av demens då personen fortfarande bor kvar hemma. STAR-projektet startade i December 2010 och resultatet lanseras i Oktober 2013 vid konferensen Alzheimer Europe. Innan dess kommer pilotverksamhet i Sverige, Nederländerna, Storbritannien och Italien att hjälpa till att finjustera innehållet.

Pilotverksamhet startar i Sverige i Maj 2013, och även i Nederländerna, Storbritannien, Italien och Malta.

STAR Press Room

Download STAR Flyer Download STAR Poster Download STAR Flyer + Module Cards